Micro-Wave Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Kedvezmény igénylő űrlap a Micro-Wave Kft. ügyfelei részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. Rendelet alapján a középfokú oktatásban digitális munkarendben résztvevő diákok és családjaik, illetve a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok ingyenes vezetékes internet szolgáltatásban részesülnek 30 napra.
Társaságunk azon ügyfele, akik jogosult az ingyenes internet szolgáltatásra, honlapunkon az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti igényét a kedvezményre 2020. november 17. és 2020. november 27. között.
A kedvezmény a 2020. december havi számlában kerül jóváírásra.

Amennyiben ön jogosult a kedvezményre, kérem adja meg azalábbi adatokat:

Kérjük, hogy az adatokat körültekintően adja meg, hiányosan vagy téves adatokkal beküldött adatlapot nem áll módunkban feldolgozni!

Az ügyfélszámát a számláján megtalálja.
Itt a szerződő fél nevét kell megadni, a számlán a vevő neve.
Ide azt a címet kell írni, ahol a helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe veszi, ami után a 30 nap kedvezményt meg szeretné kapni
Kérjük adja meg az email címét.
Kérjük, adja meg, hogy milyen telefonszámon tudunk Önnel kapcsolatba lépni
Kérjük adja meg annak a középfokú oktatásban, vagy digitális munkarendben részt vevő személy nevét, aki miatt jogosult a kedvezményre.
Kérjük adja meg az oktatási intézmény nevét és azt, hogy az melyik településen található.
Kérjük adja meg annak a középfokú oktatásban, vagy digitális munkarendben részt vevő személy oktatási azonosítóját.

 

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

  1. Kezelt személyes adatok Micro-Wave Kft., mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül:
    • tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti neve
    • tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám).
    • tanulóval/pedagógus-oktatóval tanulói/munkavállalói viszonyban lévő intézmény neve.
  2. Adatkezelés célja az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése
  3. Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet)
  4. Adatkategória célzott törlési ideje Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését követő 8 év.